Ekosistem Mucizesi

Ağaç kesimi yakacak odun için değil, kâğıt, mobilya, inşaat vb. endüstriyel üretimler için yapılır. Yakacak odun temini budama, temizlik, bakım veya diğer sanayilerin artık yongalarından elde edilir

Atmosferdeki CO2 artısına sebep olan diğer fosil yakıt türleridir (petrol türevleri, doğalgaz, kömür). Odun ateşi sırasındaki CO2 salınımı eko-sistemimizde zaten var olan miktar kadardır. Yani bir ağaç dalı kesilene kadar ne kadar CO2 emilimi yaptıysa, yandığında açığa çıkacak miktar yine o kadar olacaktır.

Tüm gelişmiş ülkelerde odun kullanımı teşvik edilmekte ve ormanlık alanlar artmaktadır. Zira insan yaşamı için gerekli olan her ürün, doğal olarak koruma altına girer.

Ağaçların foto-sentez reaksiyonları sayesinde atmosferimizdeki fazla CO2 miktarı, dolayısıyla sera etkisi azalır.